top of page

The training module

opplæring moduler for å oppnå kompetansebevis i truck og maskiner

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve.Her kan du se oversikt over hele ,har du spørsmål så kan du ta kontakt med oss i Mtk skolen. Skolen har egen maskinpark der vi tilbyr den praktiske delen også . 

bottom of page