top of page
Sikker bruk av diisocyanater

Sikker bruk av diisocyanater

kr1,490.00Price

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149.
Vårt kurs oppfyller dette kravet.

Formål: 
At de som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, er klar over
risikoene forbundet med å bli eksponer for diisocyanater.
Tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige
risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

 

 

 • Introduksjon til diisocyanater

 • Hva er farene ved bruk av diisocyanat

 • Etikettmerking

 • Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek

 • Kontroll av eksponering

 • Ventilasjon og andre eksponeringstiltak

 • Personlig verneutstyr

 • Risikovurdering og verneinstruks

 • Når uhellet er ute

 • Uskadeliggjøring etter søl

 • Nyttig informasjon

 • Eksamen 

bottom of page